top of page
logo sns kleinere witrand.jpg

Wat is Voice Dialogue?
Voice dialogue is een flexibele coaching methode die er van uitgaat dat onze persoonlijkheid uit verschillende delen bestaat. Dit kun je zien als verschillende stemmingen, rollen, stemmen of maskers, die elkaar vaak automatisch afwisselen. Door voice dialogue leer je om je bewust te zijn van de verschillende kanten van je persoonlijkheid en om er diepgaand contact mee te maken. Deze deel- of subpersonen hebben elk hun eigen intenties, gedachten, gedragingen, gevoelens en energie, en zijn vaak sterk beïnvloed ('geprogrammeerd') door onze omgeving.

Sommige van deze 'ikken' leven we niet of nauwelijks omdat we ze verstoten hebben en anderen hebben een (te) groot aandeel in ons leven. Veel voorkomende delen zijn de beschermer, de innerlijke criticus, de perfectionist, de drammer, de zorgenmaker, de behager of pleaser en het innerlijk kind.

Hoe werkt Voice Dialogue?
Ik help je om in gesprek te gaan met een bepaalde deelpersoon. Door deze letterlijk een stem en plek in de ruimte te geven ontstaat een dieper en objectiever bewustzijn. Je leert zo om vriendelijk en wijs, vanuit een ‘middenpositie’ delen in te zetten en om minder ongewenst (automatisch)  en meer gewenst gedrag te vertonen. Tussen sessies in kun je in je dagelijks leven oefenen in het anders omgaan met delen die over- of onderontwikkeld zijn .

Wat brengt Voice Dialogue je?
Voice Dialogue helpt om innerlijke balans te creëren en om een bewuster, energieker, gezonder en vrijer leven te leiden, vanuit je ‘ware’ zelf. Het vergroot je zelfinzicht, zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en zelfvertrouwen. Met voice dialogue geef je meer sturing aan jezelf, en het laat je lang ingesleten patronen diepgaand en blijvend transformeren.

 

Centraal binnen het voice dialogue proces staat het werkelijk vervullen van onvervulde emotionele (kind) behoeften zoals veiligheid en acceptatie, in plaats van afhankelijkheid van anderen of verslavingen. Dit heeft een positieve uitwerking op de relatie met jezelf en anderen.
                                                                   

Voor wie? >

voice dialogue den haag.jpg
bottom of page